Week van de Mediawijsheid:
#hierniet

Op social media krijg je te maken met reacties. Vaak zijn deze positief, maar ook negatieve berichten kunnen de overhand krijgen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar er zijn grenzen. Haatspraak? Scheldpartijen? Kwetsende opmerkingen of ongepaste ‘humor’? Tijdens de Week van de Mediawijsheid in 2023 besteden we aandacht aan hoe we met elkaar omgaan online en zeggen we “hier niet” tegen kwetsend gedrag online.

De Nederlandse #hierniet campagne is een follow up van de gelijknamige campagne in België. Het is een blijvend initiatief dat ondertekend is door honderden grote en kleine platforms en organisaties, waaronder tiktok, snapchat, meta, veiliginternetten.nl, publieke en commerciële omroepen, het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en diverse scholengemeenschappen.

Voorafgaand is er onderzoek gedaan onder meer dan 1000 Nederlanders uit alle lagen van de samenleving, om een beeld te krijgen hoe online gedrag in de huidige tijd ervaren wordt. Daaruit bleek onder andere dat er verschillen zijn in wat verschillende generaties kwetsend gedrag vinden.

Oirik dacht in opdracht van Netwerk Mediawijsheid mee over de campagne en ontwierp allerlei materialen, waaronder beeldmerk, huisstijl en styleguide, social media uitingen en allerlei andere communicatiedragers.

Opdrachtgever
Netwerk Mediawijsheid, ECP